• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
55621 206/60 2017-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเสนอราคาห้องพัก มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท ผอ.วทย
54530 141/60 2017-02-27 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว ผอ.วทย. บุคลากร
53746 1213/59 2016-11-21 หนังสือราชการภายใน นำส่งแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผอ. วทย. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา
53745 1193/59 2016-11-21 หนังสือราชการภายใน ส่งแบบประเมินตนเอง (Self Check Sheet) มาตราฐาน ชมรม RSC ต้นแบบ ผอ.วทย. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
53744 1193/59 2016-11-21 หนังสือราชการภายใน ส่งแบบประเมินตนเอง (Self Check Sheet) มาตราฐาน ชมรม RSC ต้นแบบ ผอ.วทย. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
52374 1058/59 2016-08-29 หนังสือราชการภายใน ขออนุญาตนำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ผอ.วทย. ผู้ปกครอง
49359 1401/59 2016-05-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา ป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษาปี 2558 สอน.2 ผอ.วทย.
43390 303/58 2015-07-29 คำสั่ง อนุมัติให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยาไปราชการ ผอ.วทย. บุคลากร
34579 2240/57 2014-07-21 หนังสือราชการภายนอก คำชี้แจ้งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สน.อำนวยการ ผอ.วทย
34269 656/57 2014-06-23 หนังสือราชการภายใน จัดส่ง ปพ.3 ปวช.45และ ร.บ.2 ปวส. ผอ.วทย. เลขาธฺการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
34010 609/57 2014-06-12 หนังสือราชการภายใน แจ้งลงนามในข้อตกลงซื้อขาย ผอ.วทย ผู้จัดการ บริษัท โกลด์ พีซีเน็ตเวิร์ค จำกัด
30684 716/56 2013-12-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ผอ.วทย. บุคลากร
24324 3530/55 2012-09-11 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา วก.เชียงราย ผอ.วทย
24314 3538/55 2012-09-11 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบหนังสือสำคัยแสดงคุรวุฒิ ร.ร.เทศบาลวัดของรังสิต ผอ.วทย
24300 3544/55 2012-09-11 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดตั้งสถาบัการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ศูนย์เทคโทนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ผอ.วทย
24211 1216/55 2012-09-07 หนังสือราชการภายใน ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนและอุปกรณืในห้องเรียน ผอ.วทย ผอ.วท.เชียงใหม่
23976 3256/55 2012-08-29 หนังสือราชการภายนอก การการเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 55 กรณีไม่มีหนี้ ฯ สน.อำนวยการ ผอ.วทย
23779 3095/55 2012-08-20 หนังสือราชการภายนอก หักเงินสงเคราะห์รายศพสถาปนากิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูพะเยา สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูพะเยา ผอ.วทย
23702 3017/55 2012-08-14 หนังสือราชการภายนอก เบอร์ 5 ใน สถานะภาพและอาหารควบคุมภาครัฐ 54-55ขอเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ด่วนที่สุด สน.ความร่วมมือ ผอ.วทย
23500 2761/55 2012-07-30 หนังสือราชการภายนอก แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการฯ สน.คลังจ.พะเยา ผอ.วทย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/260 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ